Velkommen til kontrollportalen.no!

Kontrollportalen leveres av H&H Utvikling AS, og inneholder et knippe digitale verktøy for sikring av kvalitet og effektivitet i byggesaksprosessen. Verktøyene her er del av produkttilbudet tilhørende fagportalen www.eiendomsinformasjon.no.
 
 
I motsetning til eiendomsinformasjon.no påkreves registrering med tildeling av brukernavn og passord for tilgang til de ulike produktene i kontrollportalen. Dette får du ved å rette en henvendelse til webredaktør på epost: srh@opak.no.
 
 
Publisert 01.10.2013

Produktbeskrivelse
Verktøy for enkel, effektiv og sporbar gjennomføring av uavhengig kontroll jf. pbl. Databasen er basert på oppsettet i TEK 10 slik at de enkelte kontrollpunkter sammenfaller med kravsreferansene.


Databasen inneholder et komplett sett med kontrollpunkter jf. TEK, hvilket gir brukeren anledning til å "tiltakstilpasse" sjekklisten slik det er nødvendig.

Systemet gir "live" oversikt over innhold, omfang og fremdrift i kontrollarbeidet, samtidig som all tilhørende dokumentasjon og kommunikasjon er samlet på et sted. Systemet er videre tilrettelagt for opplasting av systemdokumentasjon, fotodokumentasjon, produktdatablader samt produksjon av kontrolldokumentasjon og rapporter mv.

Priser
Kontrollportalen, Uavhengig kontroll er gratis for ansvarlig søkere, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende, tiltakshaver og tilsynsorgan.

Uavhengige kontrollører som ønsker å benytte kontrollportalen i sitt arbeid må gjøre en avtale med vår samarbeidspartner OPAK AS. Ta i så fall kontakt med adm. direktør Jan- Henry Hansen pr. e.post

              
  

 
Publiseres 01.03.2015

Produktbeskrivelse
Verktøy for enkel utarbeidelse og ajourføring av tiltakstilpassede sjekklister for ansvarlig prosjekterende foretak jf. plan- og bygningsloven.


Databasens kontrollpunkter er utarbeidet på en slik måte at endelig tiltakstilpasset sjekkliste imøtekommer krav til nødvendig identifikasjon av tekniske myndighetskrav, samt dokumentasjon av kvalitetssikringsarbeidet jf. SAK 10.Priser
Bruk av Kontrollportalen, Sjekklistegenerator PRO påkrever abbonement som koster kr. 5000,- Kr. eks. MVA pr. år. Kombinasjonen generator PRO og UTF koster 8000,- Kr. eks. MVA pr. år.


Abbonementet gir deg anledning til å produsere så mange sjekklister som du har behov for i abbonementstiden.


Ta kontakt med Webredaktør Svein Roar Holt pr. e.post dersom du ønsker å tegne abbonement.


  
Publiseres 01.03.2015

Produktbeskrivelse
Verktøy for enkel utarbeidelse og ajourføring av tiltakstilpassede sjekklister for ansvarlig utførende foretak 
jf. plan- og bygningsloven.


Databasens kontrollpunkter er utarbeidet på en slik måte at endelig tiltakstilpasset sjekkliste imøtekommer krav til nødvendig identifikasjon av tekniske myndighetskrav, samt dokumentasjon av kvalitetssikringsarbeidet jf. SAK 10.Priser
Bruk av Kontrollportalen, Sjekklistegenerator UTF påkrever abbonement som koster kr. 5000,- Kr. eks. MVA. pr. år. Kombinasjonen generator PRO og UTF koster 8000,- Kr. eks. MVA pr. år.


Abbonementet gir deg anledning til å produsere så mange sjekklister som du har behov for i abbonementstiden.


Ta kontakt med Webredaktør Svein Roar Holt pr. e.post dersom du ønsker å tegne abbonement.


 
Publiseres 01.06.2015

Produktbeskrivelse
Verktøy for enkel, effektiv og sporbar gjennomføring av prosjekterings- og byggeplasskontroll. Databasen er basert på oppsettet i NS 3451-Bygningsdeltabellen og TEK 10 
slik at de enkelte kontrollpunkter sammenfaller med kravsreferansene.

Systemet gir brukeren anledning til å "skreddersy" sjekklisten på bakgrunn av forhåndsdefinerte off.rettslige kontrollpunkter samt egendefinerte privatrettslige kontrollpunkter.


Systemet gir "live" oversikt over innhold, omfang og fremdrift i kontrollarbeidet, samtidig som all tilhørende dokumentasjon og kommunikasjon er samlet på et sted. Systemet er videre tilrettelagt for opplasting av systemdokumentasjon, fotodokumentasjon, produktdatablader samt produksjon av kontrolldokumentasjon og rapporter mv.

Priser
Bruk av Kontrollportalen, Prosjekterings- og byggeplasskontroll påkrever abbonement som koster
kr. 7000,- Kr. 
eks. MVA. pr. måned.

Abbonementet gir deg anledning til å registrere og gjennomføre så mange kontrollprosesser som du har behov for i abbonementstiden.

Ta kontakt med Webredaktør Svein Roar Holt pr. e.post dersom du ønsker å tegne abbonement.