Sjekklister for utførelsesfasen jf. plan-og bygningsloven og TEK 10

På bakgrunn av plan- og bygningslovgivningens systemkrav (Se egen temaside) er foretak med ansvarsrett for utførelsesarbeid jf. plan- og bygningsloven pålagt:
- å identifisere, og dokumentere identifisering av, tiltaksforutsetningen herunder innhente prosjekteringsdokumentasjon og offentlige tillatelser mv.
- å sikre, og dokumentere sikring av, at eventuelt bearbeidet prosjekteringsdokumentasjon (Les:utførelsesgrunnlaget) samsvarer med prosjekteringsdokumentasjonen
- å utføre arbeidet i samsvar med utførelsesgrunnlaget (prosjekteringsdokumentasjon), og med produkter som samsvarer med prosjektert funksjon og ytelse.
- å om nødvendig besørge at ansvarlig prosjekterende omprosjekterer der prosjekterte løsninger ikke er mulig eller ønskelig. 
- å gjennomføre og dokumentere kvalitetssikring av arbeidene

For å ivareta systemkravene er det vanlig (Avhenger av foretakets rutiner) at det for arbeidene utarbeides en sjekkliste hvor tiltaksrelevante kontrollpunkter er identifisert, og hvor øvrige ovennevnte forhold er svart ut. Dette for at virksomheten skal kunne dokumentere imøtekommelse av ansvar og oppgaver jf. saksbehandlingsforskriften slik plan- og bygningslovgivningen påkrever.

H&H Utvikling AS har i samarbeid med OPAK AS som sentralt godkjent uavhengig kontrollør jf. plan- og bygningsloven utarbeidet en sjekklistegenerator - Kontrollportalen.no som enkelt sikrer at ditt foretak kan identifisere, verifisere, kvalitetssikre og dokumentere arbeidet på riktig måte. Det eneste som kreves er at du tegner et abbonement på tjenesten (5000,- Kr. pr. år), og at det i foretakets rutiner fremkommer at kvalitetssikringsarbeidet skal dokumenteres med hjelp av tiltakstilpasset sjekkliste.

Har du spørsmål om tjenesten, eller et ønske om tegning av abbonement tar du kontakt med Svein Roar Holt på epost: srh@opak.no.


                   

 

 

Bilde 1: Utdrag fra den uttømmende sjekklisten som danner grunnlag for tiltakstilpassingen.

 

Bilde 2: Som viser et av de i systemet automatisk genererte kontrollpunktene