H&H Utvikling AS

H&H Utvikling AS ble etablert av brødrene Svein Roar Holt og Bjørn Tommy Holt den 04.01.2014, og er en virksomhet som har spesialisert seg på utarbeidelse av digitale arbeidsverktøy for bygge- og eiendomsbransjen. 

Virksomheten har personell og samarbeidspartnere med spisskompetanse knyttet til plan- og bygningslovgivningen og de tilhørende plan- og byggesakprosesser samt dataprogrammering.

Vår målsetting er å levere digitalt arbeidsverktøy som svarer til brukernes forventning- og faktiske behov.