H&H Utvikling AS

H&H Utvikling AS er en virksomhet som har spesialisert seg på leveranser til bygge- og eiendomsbransjen. For brødrene Svein Roar Holt og Bjørn Tommy Holt, som er virksomhetens eiere, er dette resultatet av en hobby som er blitt konvertert til profesjonell fritidsaktivitet. Svein Roar Holt har lang erfaring fra bygge- og eiendomsbransjen, og har spisskompetanse knyttet til plan- og bygningsloven og de tilhørende plan- og byggesakprosesser. Bjørn Tommy Holt har tilsvarende lang erfaring, men som dataprogrammerer. Begge eierne er fortsatt 100% engasjert innenfor sine respektive bransjer, og uten planer om å endre på denne situasjonen. Tvert imot mener vi at grunnlaget for videre suksess ligger i det faktum at vi selv må føle på behovet for- og resultatet av det vi lager. Sammen diskuterer vi oss frem til verktøy med løsninger som er godt balansert i forhold til de behov som foreligger, og grundig vurdert mht. til de muligheter, utfordringer og begrensninger som følger av at aktørene i bygge- og eiendomsbransjen ikke i alle tilfeller er fullt utlært hva gjelder bruk av data, ipad og mobiltelefon som arbeidsverktøy.

Virksomheten ble etablert den 04.01.2014, og har på tidspunktet en rekke prosjekter under arbeid:

www.eiendomsinformasjon.no 
Som er en eiendomsrelatert nettportal med store mengder informasjon og fagstoff. Målsettingen for nettstedet er at det skal bli norges største web- og eiendomsrelaterte møteplass. Vi erkjenner at det er et godt stykke igjen til måloppnåelse her, men vi er stolt av det vi, og vår samarbeidspartner OPAK AS, med denne portalen kan tilby av 100% gratis informasjons- og veiledningsstoff.

www.kontrollportalen.no
Som er en samling web-baserte verktøy tilknyttet kvalitetssikrings- og kontrollarbeid jf. plan- og bygningsloven. Versjon 1.0 for gjennomføring av uavhengig kontroll jf. plan- og bygningsloven ble offisielt lansert den 01.02.2014, og vi har inngått eksklusiv avtale med kunnskapsbedriften OPAK AS om bruk av denne.

www.cv-portalen.no
Som er et web-basert CV-verktøy. Portalen gjør det enkelt å utarbeide gode jobbsøk CVer, men kanskje enda viktigere "skreddersydde" prosjekt- og tilbuds CV'er. Her kan man dessuten laste opp vitnemål, attester, referanser og sertifikater mv. slik at disse dokumentene er oversiktlig samlet og lett tilgjengelig. CV-Portalen er dessuten utarbeidet med funksjoner for enkel distribusjon av standard- og/eller skreddersydd CV.

Vi har ytterligere noen prosjekter på gang men omfang, innhold, og detaljer knyttet til disse ønsker vi å holde for oss selv inntil videre.


Svein Roar Holt
Styreleder
H&H Utvikling AS