Sjekklister for prosjekteringsarbeid jf. plan-og bygningsloven og TEK 10

På bakgrunn av plan- og bygningslovgivningens systemkrav (Se egen temaside) er foretak med ansvarsrett for prosjekteringsarbeid jf. plan- og bygningsloven pålagt:
- å identifisere, og dokumentere identifisering, av relevante myndighetskrav for det aktuelle tiltaket
- å prosjektere løsninger med ytelse- og funsjoner som minst ivaretar og imøtekommer de identifiserte forskriftskravene
- å dokumentere og verifisere samsvar med myndighetskravene, ved henvisning til preaksepterte løsninger eller på bakgrunn av analyse
- å utarbeide prosjekteringsdokumentasjon egnet for å sikre at arbeidene blir gjennomført som prosjektert herunder i samsvar med myndighetskravene
- å gjennomføre og dokumentere kvalitetssikring av prosjekteringsarbeidet

For å ivareta systemkravene er det vanlig (Avhenger av foretakets rutiner) at den endelige prosjekteringsdokumentasjonen er tilknyttet en sjekkliste hvor tiltaksrelevante myndighetskrav er identifisert, og hvor øvrige ovennevnte forhold er svart ut. Dette for at virksomheten skal kunne dokumentere imøtekommelse av ansvar og oppgaver jf. saksbehandlingsforskriften slik plan- og bygningslovgivningen påkrever.

H&H Utvikling AS har i samarbeid med OPAK AS som sentralt godkjent uavhengig kontrollør jf. plan- og bygningsloven utarbeidet en sjekklistegenerator - Kontrollportalen.no som enkelt sikrer at ditt foretak kan identifisere, verifisere, kvalitetssikre og dokumentere arbeidet på riktig måte. Det eneste som kreves er at du tegner et abbonement på tjenesten (5000,- Kr. pr. år), og at det i foretakets rutiner fremkommer at identifisering av myndighetskrav gjøres med hjelp av kontrollportalen.no, og at det videre fremkommer at kvalitetssikringsarbeidet skal dokumenteres med hjelp av tiltakstilpasset sjekkliste.

Har du spørsmål om tjenesten, eller et ønske om tegning av abbonement tar du kontakt med Svein Roar Holt på epost: srh@opak.no. Se forøvrig bilder nedenfor.

 

           Bilde 1: Utdrag fra den uttømmende sjekklisten som danner grunnlag for tiltakstilpassingen.
Bilde 2: Som viser et av de i systemet automatisk genererte kontrollpunktene