Om nettstedet

Nettstedet ble etablert 1997. På dette tidspunktet var hensikten å lage et nyttig og tilgjengelig arbeidsverktøy for Oslo kommunes plan- og byggesaksbehandlere. I tiden etter dette har nettstedet utviklet seg videre mht. innhold, omfang og brukere. Dette med god bistand fra fagpersonell i Oslo kommune Plan- og bygningsetaten, NEAS AS, Briksdalen Eiendom AS, Arico AS, OPAK AS og Helhetskontroll AS.

Planen er å videreutvikle nettstedet videre i takt med brukernes behov, og med et fortsatt hovedfokus på en plan- og byggesaksfaglig brukergruppe.

Nettstedet er ikke-kommersielt, og redaksjonens faglige vurderinger er således økonomisk uavhengige. Det presiseres derimot i sakens anledning at Helhetskontroll AS, som medeier og medredaktør, er en profesjonell leverandør av plan- og byggesakrelaterte konsulenttjenester og at vår tilknyttede fagportal www.kontrollportalen.no er kommersielt drevet.


Nettstedet driftes og eies av H&H Utvikling AS.