Kontrollportalens App finnes tilgjengelig for gratis nedlasting på App store 

Kontrollportalens App finnes tilgjengelig for gratis nedlasting til din telefon og/eller nettbrett på App store. Innlogging gjøres ved bruk av samme brukernavn og passord som på kontrollportalens webside.

Appen gjør din telefon til et enkelt og svært nyttig fotodokumentasjonsverktøy, og hvor dataene lagres automatisk til rett prosjekt og kontrollpunkt  for videre rapportering og oppfølging. Appen bidrar således eksempelvis til enkel dokumentasjon av at utførelsen samsvarer med prosjekteringsdokumentasjon, eller om status for foreliggende åpne/lukkede avvik i denne sammenheng. Verktøyet er følgelig godt egnet for alle utførende og kontrollerende foretak som er opptatt av enkel og effektiv dokumentering av egne arbeidsprosesser. Ved bruk av kontrollportalens øvrige funksjoner vil det deretter være enkelt å ta ut dokumentasjonen i rapportform- som kontrollrapporter og overtakelsesprotokoller mv.

Vi håper dere har glede av applikasjonen, og at den bidrar til at kvalitetsleverandører enkelt får dokumentert sine kvalitetsleveranser.

Mvh.
www. eiendomsinformasjon.no
Webredaktør
Svein Roar holt