Kontrollportalen Maler


Administrative maler

 
E-postmal: Oversendelse av login-informasjon til Kontrollportalen

Hei,

Du er registrert som aktør ifm. gjennomføring av byggesaksprosess for behandling i Kontrollportalen, og er på denne bakgrunn gitt tilgang med følgende logindata;

Link: http://kontrollportalen.no/kontroll/ 
Brukernavn: Din e-postadresse
Passord: Dine initialer i små bokstaver (Passordet endrer du enkelt selv etter innlogging)

I kontrollportalen vil du enkelt kunne følge innhold, omfang og fremdrift i prosessen samt få tilgang til- og ta del i aktuell dokumentasjon og kommunikasjon.

Ta gjerne kontakt på tlfnr.: 41040853 dersom du har spørsmål eller behov for veiledning.

E-postmal: Påminnelse/ Anmodning om oversendelse av dokumentasjon/informasjon

Hei,

Det minnes for ordens skyld om nedenstående henvendelse, og med anmodning om oversendelse av etterspurt kontrolldokumentasjon/ informasjon. Dersom nødvendig grunnlag ikke foreligger pt. er det ønskelig med en tilbakemelding i forhold til når kontrolldokumentasjonen/ informasjonen vil kunne påregnes å bli oversendt.

E-postmal: Oppdragsnavn/ Sakstype - Statusoppdatering

Hei,

Oversender med dette en rutinemessig statusoppdatering for arbeidet:

"Lim inn fra oppslagstavlen, Oppdragstatus og Oppdragshistorikk/ fremdriftsplan"
 

Kontrollportalen er oppdatert mht. status og fremdrift. Ta kontakt dersom du eller andre ønsker- eller har behov for tilgang.

Vi avventer oversendelse av ovennevnte dokumentasjon/informasjon, og vil komme tilbake med en ny statusoppdatering om noe tid.
 
   
Ansvarlig SØK
Oppslagstavlen

Off. saksnr:XXXXXXXXXXX
Eget ordrenr:XXXXXXX
Kundenummer:XXXXXX
Kravsreferanse: TEK17
Gjennomføringsansvarlig, xxxxxxxxxxxx
Oppdragsansvarlig: Svein Roar Holt
 
Oppdragsstatus: 
Kort redegjørelse mht. gjeldende status, hva som er neste milepæl og hva vi eventuelt savner for å komme videre i prosessen. Hensikten er at andre enn deg selv skal kunne se hvor saken står- og hva som skjer videre.
 
Oppdragshistorikk/fremdriftsplan:
- Oppstartsmøte ble avholdt den xx.xx.xx
- Infomail 1 ble utsendt den xx.xx.xxxx
- Nabovarsling er planlagt utsendt den xx.xx.xx
- Nabovarsling ble faktisk utsendt den xx.xx.xx
- Infomail 2 ble utsendt den xx.xx.xxxx
- Søknad om tillatelse er planlagt innsendt den xx.xx.xx
- Søknad om tillatelse ble faktisk innsendt den xx.xx.xx
- Infomail 3 ble utsendt den xx.xx.xxxx
- Vedtak om rammetillatelse ble mottatt den xx.xx.xxxx
- Søknad om rammetillatelse er planlagt innsendt den xx.xx.xx
- Søknad om rammetillatelse ble faktisk innsendt den xx.xx.xx
- Vedtak om rammetillatelse ble mottatt den xx.xx.xxxx
- Infomail 4 ble ble utsendt den xx.xx.xxxx
- Søknad om IG 1/1 er planlagt innsendt den xx.xx.xx
- Søknad om IG 1/1 ble faktisk innsendt den xx.xx.xx
- Vedtak om IG 1/1 ble mottatt den xx.xx.xxxx
- Infomail 5  ble utsendt den xx.xx.xxxx
- Søknad om BT 1/1 er planlagt innsendt den xx.xx.xx
- Søknad om BT 1/1 ble faktisk innsendt den xx.xx.xx
- Vedtak om BT 1/1 ble mottatt den xx.xx.xxxx
- Seneste frist for søknad om FA er satt til den xx.xx.xxxx
- Infomail 6 ble utsendt den xx.xx.xxxx
- Søknad om ferdigattest er planlagt innsendt den xx.xx.xx
- Søknad om ferdigattest ble faktisk innsendt den xx.xx.xx
- Vedtak om ferdigattest ble mottatt den xx.xx.xxxx
- Oppdraget ble avsluttet med arkivering og sluttfakturering den xx.xx.xx
 
Alternative tillegg:
- Statusrapport ble utsendt den xx.xx.xxxx
- Beslutning om endring x/x ble fattet av tiltakshaver den xx.xx.xxxx
- Søknad om endring x/x av tillatelse er planlagt innsendt den xx.xx.xx
- Søknad om endring x/x av tillatelse ble faktisk innsendt den xx.xx.xx
- Vedtak om endring av tillatelse ble mottatt den xx.xx.xxxx
- Søknad om IG x/x er planlagt innsendt den xx.xx.xx
- Søknad om IG x/x ble faktisk innsendt den xx.xx.xx
- Vedtak om IG x/x ble mottatt den xx.xx.xxxx
- Søknad om BT x/x er planlagt innsendt den xx.xx.xx
- Søknad om BT x/x ble faktisk innsendt den xx.xx.xx
- Vedtak om BT x/x ble mottatt den xx.xx.xxxx
 
Oppdragsbeskrivelse:
Kort redegjørelse for det søknadspliktige tiltaket og den planlagte søknadsprosessen. Hensikten er at andre enn deg selv skal kunne forstå hva saken omfatter- og hvilken prosess som er planlagt.

Gjennomføringsansvarliges notater:


E-postmal 1 - Oppdragsnavn/Anmodning om underlag til nabovarsling
 
Hei,
 
Helhetskontroll AS planlegger nå, som ansvarlig søker i tiltaket, for nabovarsling av dette
 
I denne forbindelse har vi behov for følgende fra ansvarlig arkitekt:
- Erklæring om ansvarsrett i TK X.
- Situasjonskart med tiltaket innetegnet og målsatt
- Nødvendig tegningsunderlag
- Eventuell arkitekturfsaglig redegjørelse
- Redegjørelse for eventuelle identfiserte dispensasjonsbehov
 
Tiltaket er planlagt nabovarslet den xx.xx.xxxx og det bes derfor om at ovennevnte blir oversendt oss i slik tid at dette er mulig.
 
Vårt arbeid gjennomføres med hjelp av "Kontrollportalen" og du er på bakgrunn av din rolle gitt tilgang med følgende logindata;
 
Link: http://kontrollportalen.no/kontroll/
Brukernavn: Din e-postadresse
Passord: Dine initialer i små bokstaver (Passordet endrer du enkelt selv etter innlogging)
 
I kontrollportalen vil du/dere enkelt kunne følge innhold, omfang og fremdrift i prosessen samt få tilgang til- og ta del i aktuell dokumentasjon og kommunikasjon.
Det presiseres at bruk av kontrollportalen er helt frivillig, og således at all kommunikasjon med oss om ønskelig i stedet kan foregå pr. epost.


E-postmal 2 - Oppdragsnavn/Anmodning om underlagsdokumentasjon til søknad om tillatelse
 
Hei,
 
Helhetskontroll AS planlegger nå, som ansvarlig søker i tiltaket, for innsendelse av søknad om tillatelse.
 
I denne forbindelse har vi behov for følgende:
- Erklæring om ansvarsrett fra prosjekterende foretak
- Erklæring om ansvarsrett fra kontrollerende foretak
- Samsvarserklæring fra prosjekterende foretak
- Plan for uavhengig kontroll og kontrollerklæring for UK PRO Brann fra kontrollerende foretak
- Erklæring om ansvarsrett fra utførende foretak
- Samtykke fra Arbeidstilsynet
- Avfallsplan/Miljøsaneringsrapport
 
Søknaden er planlagt innsendt den xx.xx.xxxx og det bes derfor om at ovennevnte blir oversendt oss i slik tid at dette er mulig.
 
Vårt arbeid gjennomføres med hjelp av "Kontrollportalen" og du er på bakgrunn av din rolle gitt tilgang med følgende logindata;
 
Link: http://kontrollportalen.no/kontroll/
Brukernavn: Din e-postadresse
Passord: Dine initialer i små bokstaver (Passordet endrer du enkelt selv etter innlogging)
 
I kontrollportalen vil du/dere enkelt kunne følge innhold, omfang og fremdrift i prosessen samt få tilgang til- og ta del i aktuell dokumentasjon og kommunikasjon.

E-postmal 3 - Oppdragsnavn/Anmodning om underlagsdokumentasjon til søknad om rammetillatelse
 
Hei,
 
Helhetskontroll AS planlegger nå, som ansvarlig søker i tiltaket, for innsendelse av søknad om rammetillatelse
 
I denne forbindelse har vi behov for følgende:
 
Søknaden er planlagt innsendt den xx.xx.xxxx og det bes derfor om at ovennevnte blir oversendt oss i slik tid at dette er mulig.
 
Vårt arbeid gjennomføres med hjelp av "Kontrollportalen" og du er på bakgrunn av din rolle gitt tilgang med følgende logindata;
 
Link: http://kontrollportalen.no/kontroll/
Brukernavn: Din e-postadresse
Passord: Dine initialer i små bokstaver (Passordet endrer du enkelt selv etter innlogging)
 
I kontrollportalen vil du/dere enkelt kunne følge innhold, omfang og fremdrift i prosessen samt få tilgang til- og ta del i aktuell dokumentasjon og kommunikasjon.
Det presiseres at bruk av kontrollportalen er helt frivillig, og således at all kommunikasjon med oss om ønskelig i stedet kan foregå pr. epost.
 

E-postmal 4 - Oppdragsnavn/Anmodning om underlagsdokumentasjon til søknad om igangsettingstillatelse
 
Hei,
 
Helhetskontroll AS planlegger nå, som ansvarlig søker i tiltaket, for innsendelse av søknad om igangsettingstillatelse
 
I denne forbindelse har vi behov for følgende:
- Erklæring om ansvarsrett fra prosjekterende foretak
- Erklæring om ansvarsrett fra kontrollerende foretak
- Samsvarserklæring fra prosjekterende foretak
- Plan for uavhengig kontroll og kontrollerklæring for UK PRO Brann fra kontrollerende foretak
- Erklæring om ansvarsrett fra utførende foretak
- Samtykke fra Arbeidstilsynet
- Avfallsplan/Miljøsaneringsbeskrivelse
 
Søknaden er planlagt innsendt den xx.xx.xxxx og det bes derfor om at ovennevnte blir oversendt oss i slik tid at dette er mulig.
 
Vårt arbeid gjennomføres med hjelp av "Kontrollportalen" og du er på bakgrunn av din rolle gitt tilgang med følgende logindata;
 
Link: http://kontrollportalen.no/kontroll/
Brukernavn: Din e-postadresse
Passord: Dine initialer i små bokstaver (Passordet endrer du enkelt selv etter innlogging)
 
I kontrollportalen vil du/dere enkelt kunne følge innhold, omfang og fremdrift i prosessen samt få tilgang til- og ta del i aktuell dokumentasjon og kommunikasjon.
Det presiseres at bruk av kontrollportalen er helt frivillig, og således at all kommunikasjon med oss om ønskelig i stedet kan foregå pr. epost.

E-postmal 5 - Oppdragsnavn/Anmodning om underlagsdokumentasjon til søknad om brukstillatelse
 
Hei,
 
Helhetskontroll AS planlegger nå, som ansvarlig søker i tiltaket, for innsendelse av søknad om brukstillatelse
 
I denne forbindelse har vi behov for følgende:
- Samsvarserklæring fra utførende foretak
- Plan for uavhengig kontroll og kontrollerklæring for UK PRO/UTF 
- Sluttrapport for avfallsbehandling
- FDV-dokumentasjon
-
 
Søknaden er planlagt innsendt den xx.xx.xxxx og det bes derfor om at ovennevnte blir oversendt oss i slik tid at dette er mulig.
 
Vårt arbeid gjennomføres med hjelp av "Kontrollportalen" og du er på bakgrunn av din rolle gitt tilgang med følgende logindata;
 
Link: http://kontrollportalen.no/kontroll/
Brukernavn: Din e-postadresse
Passord: Dine initialer i små bokstaver (Passordet endrer du enkelt selv etter innlogging)
 
I kontrollportalen vil du/dere enkelt kunne følge innhold, omfang og fremdrift i prosessen samt få tilgang til- og ta del i aktuell dokumentasjon og kommunikasjon.
Det presiseres at bruk av kontrollportalen er helt frivillig, og således at all kommunikasjon med oss om ønskelig i stedet kan foregå pr. epost.

E-postmal 6 - Oppdragsnavn/Anmodning om underlagsdokumentasjon til søknad om ferdigattest
 
Hei,
 
Helhetskontroll AS planlegger nå, som ansvarlig søker i tiltaket, for innsendelse av søknad om ferdigattest
 
I denne forbindelse har vi behov for følgende:
- Samsvarserklæring fra utførende foretak
- Plan for uavhengig kontroll og kontrollerklæring for UK PRO/UTF 
- Sluttrapport for avfallsbehandling
- FDV-dokumentasjon
-
 
Søknaden er planlagt innsendt den xx.xx.xxxx og det bes derfor om at ovennevnte blir oversendt oss i slik tid at dette er mulig.
 
I kontrollportalen vil du/dere enkelt kunne følge innhold, omfang og fremdrift i prosessen samt få tilgang til- og ta del i aktuell dokumentasjon og kommunikasjon.
 
Det presiseres at bruk av kontrollportalen er helt frivillig, og således at all kommunikasjon med oss om ønskelig i stedet kan foregå pr. epost.
   
Ansvarlig KONTROLL


 
Oppslagstavlen

Off. saksnr:XXXXXXXXXXX
Eget ordrenr:XXXXXXX
Kundenummer:XXXXXX
Fakturareferanse: xxxxxxx
Kravsreferanse: TEK17
Gjennomføringsansvarlig, Svein Roar Holt
Oppdragsansvarlig: Svein Roar Holt
Prosjekthotell: xxxxxxxxxx

Oppdragsstatus: 
Kort redegjørelse mht. gjeldende status og hva som er neste milepæl. Hensikten er at andre enn deg selv skal kunne se hvor saken står- og hva som skjer videre.

UK PRO Brann er ikke igansatt- Avventer nødvendig kontrolldokumentasjon
UK PRO Geoteknikk er ikke igansatt- Avventer nødvendig kontrolldokumentasjon
UK PRO Konstruksjonssikkerhet er ikke igansatt- Avventer nødvendig kontrolldokumentasjon
UK PRO Bygningsfysikk er ikke igansatt- Avventer nødvendig kontrolldokumentasjon
UK UTF Geoteknikk er ikke igansatt- Avventer beskjed om tidspunkt for oppstart av arbeidene
UK UTF Konstruksjonssikkerhet er ikke igansatt- Avventer beskjed om tidspunkt for oppstart av arbeidene
UK UTF Bygningsfysikk er ikke igansatt- Avventer beskjed om tidspunkt for oppstart av arbeidene


Oppdragshistorikk/fremdriftsplan: 
- Oppdragsavtale ble inngått den xx.xx.xx
- Oppdraget ble etablert og igangsatt den xx.xx.xx
- Oppstartsmøte ble avholdt den xx.xx.xx
- Alle nødvendige sjekklister ble etablert den xx.xx.xx
- Infomail- Oppstart samt ARE og PUKv1 ble ble utsendt den xx.xx.xx
- Kritisk milepæl for utstedelse av KE UK PRO Brann er satt til xx.xx.xxxx
- UK PRO Brann ble igangsatt den xx.xx.xx 
- UK PRO Brann ble avsluttet den xx.xx.xx
- Infomail 2 samt KE PRO Brann og PUKv2 ble utsendt den xx.xx.xx
- UK PRO Geoteknikk ble igangsatt den xx.xx.xx 
- UK PRO Geoteknikk ble avsluttet den xx.xx.xx
- Infomail 3 ble utsendt den xx.xx.xx
- UK PRO Konstruksjonssikkerhet ble igangsatt den xx.xx.xx
- UK PRO Konstruksjonssikkerhet ble avsluttet den xx.xx.xx
- Infomail 4 ble utsendt SØK den xx.xx.xx
- UK PRO Bygningsfysikk ble igangsatt den xx.xx.xx 
- UK PRO Bygningsfysikk ble avsluttet den xx.xx.xx
- Infomail 5 ble utsendt SØK den xx.xx.xx
- UK UTF Geoteknikk ble igangsatt den xx.xx.xx
- UK UTF Geoteknikk ble avsluttet den xx.xx.xx
- Infomail 6 ble utsendt SØK den xx.xx.xx
- UK UTF Konstruksjonssikkerhet ble igangsatt den xx.xx.xx
- UK UTF Konstruksjonssikkerhet ble avsluttet den xx.xx.xx
- Infomail 7 ble utsendt SØK den xx.xx.xx
- Kritisk milepæl for utstedelse av KE UK PRO/UTF Alle er satt til xx.xx.xxxx
- UK UTF Bygningsfysikk ble igangsatt den xx.xx.xx
- UK UTF Bygningsfysikk ble avsluttet den xx.xx.xx
- Infomail 8 samt endelig KE og PUK ble utsendt den xx.xx.xxxx
- Oppdraget ble avsluttet med arkivering og sluttfakturering den xx.xx.xx
 
 
Tillegg:
- Statusoppdatering ble utsendt den xx.xx.xxxx
- Påminnelse ble utsendt den xx.xx.xxxx
- Anmodning om tilleggsdokumentasjon ble utsendt den xx.xx.xxxx
- Etterspurt tilleggsdokumentasjon ble mottatt den xx.xx.xxxx
- Anmodning om lukking av avvik ble utsendt den xx.xx.xxxx
- Melding om lukket avvik ble mottatt den xx.xx.xxxx
- Melding om åpent avvik ble oversendt SØK den xx.xx.xxxx

Oppdragsbeskrivelse:
Kort redegjørelse for det tiltaket og den planlagte kontrollprosessen. Hensikten er at andre enn deg selv skal kunne forstå hva saken omfatter- og hvilken prosess som er planlagt.

Kontaktinformasjon: 
TH, Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
SØK, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
PRO, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
PRO, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
PRO, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
PRO, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
UTF, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
UTF, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
UTF, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
UTF, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
UTF, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx


Infomail 1 - Generell informasjon til ansvarlig søker og tiltakshaver i forkant av gjennomføring av uavhengig kontroll i tiltaket

Hei,

Helhetskontroll AS er engasjert for å gjennomføre offentligrettslig obligatorisk uavhengig kontroll i tiltaket, og hvor du er oppgitt med ansvar i rollen som Ansvarlig søker.

Kontrollarbeidet vil bli gjennomført i "Kontrollportalen" og du er på bakgrunn av din rolle gitt tilgang med følgende logindata;

Link: http://kontrollportalen.no/kontroll/

Brukernavn: Din e-postadresse

Passord: Dine initialer i små bokstaver (Passordet endrer du enkelt selv etter innlogging)

I kontrollportalen vil du/dere enkelt kunne følge innhold, omfang og fremdrift i kontrollprosessen samt få tilgang til- og ta del i aktuell dokumentasjon og kommunikasjon. Kontrollportalen har dessuten en tilhørende telefonapplikasjon som gjør det enkelt å fotodokumentere arbeid i utførelsesfasen. Det presiseres at bruk av kontrollportalen er helt frivillig, og således at all kommunikasjon med oss om ønskelig i stedet kan foregå pr. epost.

Generell informasjon om kontrollarbeidet

Ansvarlig SØK:

Det bes om at vi blir oversendt informasjon om eventuelle kritiske milepæler relatert til vårt kontrollarbeid, alternativt at vi får oversendt gjeldende fremdriftsplan for byggesaksprosessen.  For øvrig vil vi sette pris på løpende informasjon om fremdrift i byggesaksprosessen, slik at vi kan operer proaktivt.

Det bes om at vi blir oversendt foreliggende «Gjennomføringsplan». Det bes videre om at vi blir oversendt kontaktinformasjon til relevant personell hos ansvarlige foretak tilknyttet vårt kontrollarbeid. 

Informasjon angående UK PRO – Brann:
Det bes om at brannkonsept, branntegninger, instruks for kvalitetssikring av prosjekteringsarbeidet samt dokumentasjon på gjennomført kvalitetssikringsarbeid blir oversendt oss så snart dette foreligger klart for kontroll. For ordens skyld presiseres at prosjekteringsdokumentasjonen skal være utarbeidet i samsvar med kravene i TEK Kap. 2, herunder verifisere valgte løsninger til respektive gjeldende krav i TEK Kap. 11.


Informasjon angående UK PRO – Geoteknikk:
Det bes om at geotekniske prosjekteringsrapport, rapport fra gjennomførte grunnundersøkelser, instruks for kvalitetssikring av prosjekteringsarbeidet samt dokumentasjon på gjennomført kvalitetssikringsarbeid blir oversendt oss så snart dette foreligger klart for kontroll. For ordens skyld presiseres at prosjekteringsdokumentasjonen skal være utarbeidet i samsvar med kravene i TEK Kap. 2, herunder verifisere valgte løsninger til respektive gjeldende krav i TEK Kap. 7 og 10


Informasjon angående UK PRO – Konstruksjonssikkerhet:
Det bes om at konstruksjonsteknisk prosjekteringsrapport med redegjørelse for prosjekteringsforutsetninger og beregninger for hovedbæresystemet, instruks for kvalitetssikring av prosjekteringsarbeidet samt dokumentasjon på gjennomført kvalitetssikringsarbeid blir oversendt oss så snart dette foreligger klart for kontroll. For ordens skyld presiseres at prosjekteringsdokumentasjonen skal være utarbeidet i samsvar med kravene i TEK Kap. 2), herunder verifisere valgte løsninger til respektive gjeldende krav i TEK Kap. 10.


Informasjon angående UK PRO – Bygningsfysikk:
Det bes om at bygningsfysisk  prosjekteringsrapport med redegjørelse for prosjekteringsforutsetninger og tegninger, instruks for kvalitetssikring av prosjekteringsarbeidet samt dokumentasjon på gjennomført kvalitetssikringsarbeid blir oversendt oss så snart dette foreligger klart for kontroll. For ordens skyld presiseres at prosjekteringsdokumentasjonen skal være utarbeidet i samsvar med kravene i TEK Kap. 2), herunder verifisere valgte løsninger til respektive gjeldende krav i TEK Kap. 13.


Informasjon angående UK UTF – Geoteknikk:
Det vil innledningsvis bli bedt om bekreftelse på at gjeldende utførelsesgrunnlag er identifisert, og at dette er funnet tilfredsstillende egnet som grunnlag for gjennomføring av arbeid underlagt deres ansvarsrett. Det bes videre om oversendelse av fremdriftsplan for deres arbeider slik at vi plan planlegge- og tilrettelegge kontrollarbeidet med godt hensyn til dette. Dersom dere ikke selv har gode systemer for fotodokumentering, produktdatabladarkivering eller avviksbehandling informeres det om at kontrollportalen er godt egnet til dette. Det bes dessuten om at vi, noe tid i forkant, blir informert om godt egnet tidspunkt for kontroll av «byggegropen», og umiddelbart orientert dersom grunnforholdene- eller den faktiske utførelsen skulle vise seg å fravike fra prosjekteringsforutsetningene. Avslutningsvis, og før utstedelse av endelig kontrollerklæring for UK Geoteknikk, bes det om at instruks for kvalitetssikring av arbeidet samt dokumentasjon på gjennomført kvalitetssikringsarbeid blir oversendt oss for kontroll.


Informasjon angående UK UTF – Konstruksjonssikkerhet:
Det 
vil innledningsvis bli bedt om bekreftelse på at gjeldende utførelsesgrunnlag er identifisert, og at dette er funnet tilfredsstillende egnet som grunnlag for gjennomføring av arbeid underlagt deres ansvarsrett. Det bes videre om oversendelse av fremdriftsplan for deres arbeider slik at vi plan planlegge- og tilrettelegge kontrollarbeidet med godt hensyn til dette. Dersom dere ikke selv har gode systemer for fotodokumentering, produktdatabladarkivering eller avviksbehandling informeres det om at kontrollportalen er godt egnet til dette. Det bes dessuten om at vi, noe tid i forkant, blir informert om godt egnet tidspunkt for kontroll av «Fundamenteringsarbeidet» og «Råbygget». Avslutningsvis, og før utstedelse av endelig kontrollerklæring for UK Konstruksjonssikkerhet, bes det om at instruks for kvalitetssikring av arbeidet samt dokumentasjon på gjennomført kvalitetssikringsarbeid blir oversendt oss for kontroll.

Informasjon angående UK UTF – Bygningsfysikk:
Det 
vil innledningsvis bli bedt om bekreftelse på at gjeldende utførelsesgrunnlag er identifisert, og at dette er funnet tilfredsstillende egnet som grunnlag for gjennomføring av arbeid underlagt deres ansvarsrett. Det bes videre om oversendelse av fremdriftsplan for deres arbeider slik at vi plan planlegge- og tilrettelegge kontrollarbeidet med godt hensyn til dette. Dersom dere ikke selv har gode systemer for fotodokumentering, produktdatabladarkivering eller avviksbehandling informeres det om at kontrollportalen er godt egnet til dette. Det bes dessuten om at vi, noe tid i forkant, blir informert om godt egnet tidspunkt for kontroll av «Fukttiltak i grunnen», «Klimaskallet» og «Våtromsløsninger». Avslutningsvis, og før utstedelse av endelig kontrollerklæring for UK Bygningsfysikk, bes det om at:
- instruks for kvalitetssikring av arbeidet
- dokumentasjon på gjennomført kvalitetssikringsarbeid
- rapport fra tetthetskontroll
- rapport fra innregulering av luftmengder
blir oversendt oss for kontroll.

Ta gjerne kontakt på tlfnr.: 41040853 om du har spørsmål knyttet til kontrollarbeidet og/eller du ønsker et møte  i denne anledning.

Vi ser frem til samarbeidet, og avventer tilbakemelding- og oversendelse jf. ovennevnte.


Infomail 2A - Informasjon til ansvarlig prosjekterende foretak i forkant av gjennomføring av UK PRO Brann

Hei, og god .........

Du er registrert som ansvarlig prosjekterende for PRO Brann i byggesaksprosess for behandling i Kontrollportalen, og er på denne bakgrunn gitt tilgang med følgende logindata;

Link: http://kontrollportalen.no/kontroll/ 
Brukernavn: Din e-postadresse
Passord: Dine initialer i små bokstaver (Passordet endrer du enkelt selv etter innlogging)

I kontrollportalen vil du enkelt kunne følge innhold, omfang og fremdrift i prosessen samt få tilgang til- og ta del i aktuell dokumentasjon og kommunikasjon.

For at vi skal kunne komme igang med kontrollarbeidet har vi behov for oversendelse av;
- Brannkonsept med tilhørende tegninger
- Systemdokumentasjon som dokumenterer gjennomført kvalitetssikringsarbeid

Det minnes om at prosjekteringsdokumentasjonen skal være utarbeidet i samsvar med TEK Kap2.

Ta gjerne kontakt på tlfnr.: 41040853 dersom du har spørsmål eller behov for veiledning.
 
Infomail 2B - Informasjon til ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende foretak etter gjennomført UK PRO Brann
Hei, og god .........

UK PRO Brannteknikk er nå gjennomført uten at det er detektert avvik fra plan- og bygningslovens tekniske forskriftskrav- eller saksbehandlingsforskriftens kvalitetssikringskrav. Brannkonseptet med tilhørende tegninger fremstår som godt egnet for videre brannteknisk detaljprosjektering. Kontrollportalen er oppdatert med detaljert sjekkliste for det utførte kontrollarbeidet og tilhørende nødvendig søknadsdokumentasjon. Sistnevnte finnes for ordens skyld også vedlagt.

Informasjon om øvrig gjenstående kontrollarbeid:
-UK PRO Geoteknikk er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlig foretak samt oversendelse av prosjekterings- og systemdokumentasjon for å kunne igangsette dette arbeidet.
-UK PRO Konstruksjonssikkerhet er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlig foretak  samt oversendelse av prosjekterings- og systemdokumentasjon for å kunne igangsette dette arbeidet.
-UK PRO Bygningsfysikk er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlige foretak samt oversendelse av prosjekterings- og systemdokumentasjon for å kunne igangsette dette arbeidet.
-UK UTF Geoteknikk er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlig foretak og estimert tidspunkt for oppstart av arbeidet.
-UK UTF Konstruksjonssikkerhet er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlige foretak og estimert tidspunkt for oppstart av arbeidet.
-UK UTF Bygningsfysikk er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlige foretak og estimert tidspunkt for oppstart av arbeidet.

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom dere har spørsmål om kontrollarbeidet- eller dersom dere ønsker eller har behov for tilgang til Kontrollportalen.

Infomail 3A - Informasjon til ansvarlig prosjekterende foretak i forkant av gjennomføring av UK PRO Geoteknikk

Hei, og god .........

Du er registrert som ansvarlig prosjekterende for PRO Geoteknikk i byggesaksprosess for behandling i Kontrollportalen, og er på denne bakgrunn gitt tilgang med følgende logindata;

Link: http://kontrollportalen.no/kontroll/ 
Brukernavn: Din e-postadresse
Passord: Dine initialer i små bokstaver (Passordet endrer du enkelt selv etter innlogging)

I kontrollportalen vil du enkelt kunne følge innhold, omfang og fremdrift i prosessen samt få tilgang til- og ta del i aktuell dokumentasjon og kommunikasjon.

For at vi skal kunne komme igang med kontrollarbeidet har vi behov for oversendelse av;
- Geoteknisk prosjekteringsrapport med tilhørende grunnundersøkelser og tegninger
- Systemdokumentasjon som dokumenterer gjennomført kvalitetssikringsarbeid

Det minnes om at prosjekteringsdokumentasjonen skal være utarbeidet i samsvar med TEK Kap2.

Ta gjerne kontakt på tlfnr.: 41040853 dersom du har spørsmål eller behov for veiledning.


Infomail 3B - Informasjon til ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende etter gjennomført UK PRO Geoteknikk
Hei, og god .........

UK PRO Geoteknikk er nå gjennomført uten at det er detektert avvik fra plan- og bygningslovens tekniske forskriftskrav- eller saksbehandlingsforskriftens kvalitetssikringskrav. Kontrollportalen er oppdatert med detaljert sjekkliste for det utførte kontrollarbeidet og tilhørende nødvendig søknadsdokumentasjon. Sistnevnte finnes for ordens skyld også vedlagt.

Informasjon om det videre kontrollarbeidet innenfor UK UTF Geoteknikk:
-Det bes om at vi blir varslet ca. 14 dager før fundamenteringsarbeidet blir igangsatt. Dette for nødvendig inngåelse av avtale om byggeplassinspeksjon eller alternativt oversendelse av fotodokumentasjon.
-Vi vil som del av kontrollarbeidet ha behov for systemdokumentasjon fra ansvarlige foretak innenfor ansvarsområdet UTF Geoteknikk. Det bes derfor om oversendelse av kontaktinformasjon til ansvarlige foretak for ansvarsområdet UTF Geoteknikk.

Etterspurt informasjon og underlagsdokumentasjon kan eventuelt formidles direkte i Kontrollportalen. Der finnes også muligheter for nedlastning av tlf.applikasjon for enkel håndtering av fotodokumentasjon.

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom dere har spørsmål om kontrollarbeidet- eller dersom dere ønsker eller har behov for tilgang til Kontrollportalen.

Informasjon om øvrig gjenstående kontrollarbeid:
-UK PRO Konstruksjonssikkerhet er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlig foretak samt oversendelse av prosjekterings- og systemdokumentasjon for å kunne igangsette dette arbeidet.
-UK PRO Bygningsfysikk er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlige foretak samt oversendelse av prosjekterings- og systemdokumentasjon for å kunne igangsette dette arbeidet.
-UK UTF Geoteknikk er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlig foretak og estimert tidspunkt for oppstart av arbeidet.
-UK UTF Konstruksjonssikkerhet er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlige foretak og estimert tidspunkt for oppstart av arbeidet.
-UK UTF Bygningsfysikk er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlige foretak og estimert tidspunkt for oppstart av arbeidet.

Infomail 4A - Informasjon til ansvarlig prosjekterende foretak i forkant av gjennomføring av UK PRO Konstruksjonssikkerhet

Hei, og god .........

Du er registrert som ansvarlig prosjekterende for PRO Konstruksjonssikkerhet i byggesaksprosess for behandling i Kontrollportalen, og er på denne bakgrunn gitt tilgang med følgende logindata;

Link: http://kontrollportalen.no/kontroll/ 
Brukernavn: Din e-postadresse
Passord: Dine initialer i små bokstaver (Passordet endrer du enkelt selv etter innlogging)

I kontrollportalen vil du enkelt kunne følge innhold, omfang og fremdrift i prosessen samt få tilgang til- og ta del i aktuell dokumentasjon og kommunikasjon.

For at vi skal kunne komme igang med kontrollarbeidet har vi behov for oversendelse av;
- Redegjørelse for konstruksjonstekniske prosjekteringsforutsetninger
- Konstruksjonstekniske beregninger/Beregningsrapport
- Konstruksjonstegninger
- Systemdokumentasjon som dokumenterer gjennomført kvalitetssikringsarbeid

Det minnes om at prosjekteringsdokumentasjonen skal være utarbeidet i samsvar med TEK Kap2.

Ta gjerne kontakt på tlfnr.: 41040853 dersom du har spørsmål eller behov for veiledning.Infomail 4B - Informasjon til ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende etter gjennomført UK PRO Konstruksjon
Hei, og god .........

UK PRO Konstruksjonssikkerhet er nå gjennomført uten at det er detektert avvik fra plan- og bygningslovens tekniske forskriftskrav- eller saksbehandlingsforskriftens kvalitetssikringskrav. Kontrollportalen er oppdatert med detaljert sjekkliste for det utførte kontrollarbeidet og tilhørende nødvendig søknadsdokumentasjon. Sistnevnte finnes for ordens skyld også vedlagt.

Informasjon om det videre kontrollarbeidet innenfor UK UTF Konstruksjonssikkerhet:
-Det bes om at vi blir varslet ca. 14 dager før fundamenteringsarbeidet blir igangsatt. Dette for nødvendig inngåelse av avtale om byggeplassinspeksjon eller alternativt oversendelse av fotodokumentasjon.
-Vi vil som del av kontrollarbeidet ha behov for systemdokumentasjon fra ansvarlige foretak innenfor ansvarsområdet UTF Konstruksjonssikkerhet. Det bes derfor om oversendelse av kontaktinformasjon til ansvarlige foretak for ansvarsområdet UTF Konstruksjonssikkerhet.

Etterspurt informasjon og underlagsdokumentasjon kan eventuelt formidles direkte i Kontrollportalen. Der finnes også muligheter for nedlastning av tlf.applikasjon for enkel håndtering av fotodokumentasjon.

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom dere har spørsmål om kontrollarbeidet- eller dersom dere ønsker eller har behov for tilgang til Kontrollportalen.

Informasjon om øvrig gjenstående kontrollarbeid:
-UK PRO Bygningsfysikk er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlige foretak samt oversendelse av prosjekterings- og systemdokumentasjon for å kunne igangsette dette arbeidet.
-UK UTF Geoteknikk er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlige foretak og estimert tidspunkt for oppstart av arbeidet.
-UK UTF Konstruksjonssikkerhet er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlige foretak og estimert tidspunkt for oppstart av arbeidet.
-UK UTF Bygningsfysikk er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlige foretak og estimert tidspunkt for oppstart av arbeidet.

Infomail 5A - Informasjon til ansvarlig prosjekterende foretak i forkant av gjennomføring av UK PRO Bygningsfysikk

Hei, og god .........

Du er registrert som ansvarlig prosjekterende for PRO Bygningsfysikk i byggesaksprosess for behandling i Kontrollportalen, og er på denne bakgrunn gitt tilgang med følgende logindata;

Link: http://kontrollportalen.no/kontroll/ 
Brukernavn: Din e-postadresse
Passord: Dine initialer i små bokstaver (Passordet endrer du enkelt selv etter innlogging)

I kontrollportalen vil du enkelt kunne følge innhold, omfang og fremdrift i prosessen samt få tilgang til- og ta del i aktuell dokumentasjon og kommunikasjon.

For at vi skal kunne komme igang med kontrollarbeidet har vi behov for oversendelse av;
- Bygningsfysisk prosjekteringsrapport med tilhørende tegninger
- Energiberegninger
- Systemdokumentasjon som dokumenterer gjennomført kvalitetssikringsarbeid

Det minnes om at prosjekteringsdokumentasjonen skal være utarbeidet i samsvar med TEK Kap2.

Ta gjerne kontakt på tlfnr.: 41040853 dersom du har spørsmål eller behov for veiledning.

Infomail 5B - Informasjon til ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende etter gjennomført UK PRO Bygningsfysikk
Hei, og god .........

UK PRO Bygningsfysikk er nå gjennomført uten at det er detektert avvik fra plan- og bygningslovens tekniske forskriftskrav- eller saksbehandlingsforskriftens kvalitetssikringskrav. Kontrollportalen er oppdatert med detaljert sjekkliste for det utførte kontrollarbeidet og tilhørende nødvendig søknadsdokumentasjon. Sistnevnte finnes for ordens skyld også vedlagt.

Informasjon om det videre kontrollarbeidet innenfor UK UTF Bygningsfysikk:
-Det bes om at vi blir varslet ca. 14 dager før arbeider med klimaskall og våtrom blir igangsatt. Dette for nødvendig inngåelse av avtale om byggeplassinspeksjon eller alternativt oversendelse av fotodokumentasjon.
-Vi vil som del av kontrollarbeidet ha behov for systemdokumentasjon fra ansvarlige foretak innenfor ansvarsområdet UTF Bygningsfysikk. Det bes derfor om oversendelse av kontaktinformasjon til ansvarlige foretak for ansvarsområdet UTF Bygningsfysikk.

Etterspurt informasjon og underlagsdokumentasjon kan eventuelt formidles direkte i Kontrollportalen. Der finnes også muligheter for nedlastning av tlf.applikasjon for enkel håndtering av fotodokumentasjon.

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom dere har spørsmål om kontrollarbeidet- eller dersom dere ønsker eller har behov for tilgang til Kontrollportalen.

Informasjon om øvrig gjenstående kontrollarbeid:
-UK UTF Geoteknikk er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlige foretak og estimert tidspunkt for oppstart av arbeidet.
-UK UTF Konstruksjonssikkerhet er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlige foretak og estimert tidspunkt for oppstart av arbeidet.
-UK UTF Bygningsfysikk er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlig foretak og estimert tidspunkt for oppstart av arbeidet.

Infomail 6A - Informasjon til ansvarlig utførende foretak i forkant av gjennomføring av UK UTF Geoteknikk

Hei, og god .........

Du er registrert som ansvarlig utførende for UTF Geoteknikk i byggesaksprosess for behandling i Kontrollportalen, og er på denne bakgrunn gitt tilgang med følgende logindata;

Link: http://kontrollportalen.no/kontroll/ 
Brukernavn: Din e-postadresse
Passord: Dine initialer i små bokstaver (Passordet endrer du enkelt selv etter innlogging)

I kontrollportalen vil du enkelt kunne følge innhold, omfang og fremdrift i prosessen samt få tilgang til- og ta del i aktuell dokumentasjon og kommunikasjon.

For at vi skal kunne komme igang med kontrollarbeidet har vi behov for oversendelse av;
- Produksjonsunderlag for arbeidet
- Systemdokumentasjon som dokumenterer gjennomført kvalitetssikringsarbeid
- Informasjon om godt tidspunkt for gjennomføring av byggeplassinspeksjon- med minst 14 dagers varsel

I de tilfeller grunnforholdene avviker fra prosjekteringsforutsetningene vil vi være avhengig av å få oversendt en skriftlig redegjørelse på at dette er rettmessig avstemt og avklart med ansvarlig prosjekterende foretak. 

Ta gjerne kontakt på tlfnr.: 41040853 dersom du har spørsmål eller behov for veiledning.

Infomail 6B - Informasjon til ansvarlig søker og ansvarlig utførende etter gjennomført UK UTF Geoteknikk

Hei, og god .........
 
UK UTF Geoteknikk er nå gjennomført.

Det kan på bakgrunn av gjennomført kontroll ikke ses at det foreligger åpne avvik fra plan- og bygningslovens tekniske forskriftskrav- eller saksbehandlingsforskriftens kvalitetssikringskrav.

Kontrollportalen er oppdatert med detaljert sjekkliste for det utførte kontrollarbeidet og tilhørende nødvendig søknadsdokumentasjon. Sistnevnte finnes for ordens skyld også vedlagt.

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom dere har spørsmål om kontrollarbeidet- eller dersom dere ønsker eller har behov for tilgang til Kontrollportalen.

Informasjon om øvrig gjenstående kontrollarbeid:
-UK UTF Konstruksjonssikkerhet er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlige foretak og estimert tidspunkt for oppstart av arbeidet.
-UK UTF Bygningsfysikk er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlige foretak og estimert tidspunkt for oppstart av arbeidet.


Infomail 7A - Informasjon til ansvarlig utførende foretak i forkant av gjennomføring av UK UTF Konstruksjonssikkerhet

Hei, og god .........

Du er registrert som ansvarlig utførende for UTF Konstruksjonssikkerhet i byggesaksprosess for behandling i Kontrollportalen, og er på denne bakgrunn gitt tilgang med følgende logindata;

Link: http://kontrollportalen.no/kontroll/ 
Brukernavn: Din e-postadresse
Passord: Dine initialer i små bokstaver (Passordet endrer du enkelt selv etter innlogging)

I kontrollportalen vil du enkelt kunne følge innhold, omfang og fremdrift i prosessen samt få tilgang til- og ta del i aktuell dokumentasjon og kommunikasjon.

For at vi skal kunne komme igang med kontrollarbeidet har vi behov for oversendelse av;
- Produksjonsunderlag for arbeidet
- Produktdatablader
- Systemdokumentasjon som dokumenterer gjennomført kvalitetssikringsarbeid
- Informasjon om godt tidspunkt for gjennomføring av byggeplassinspeksjon- med minst 14 dagers varsel

Ta gjerne kontakt på tlfnr.: 41040853 dersom du har spørsmål eller behov for veiledning.Infomail 7B - Informasjon til ansvarlig søker og ansvarlig utførende foretak etter gjennomført UK UTF Konstruksjon

Hei, og god .........
 
UK UTF Konstruksjonssikkerhet er nå gjennomført.

Det kan på bakgrunn av gjennomført kontroll ikke ses at det foreligger åpne avvik fra plan- og bygningslovens tekniske forskriftskrav- eller saksbehandlingsforskriftens kvalitetssikringskrav.

Kontrollportalen er oppdatert med detaljert sjekkliste for det utførte kontrollarbeidet og tilhørende nødvendig søknadsdokumentasjon. Sistnevnte finnes for ordens skyld også vedlagt.

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom dere har spørsmål om kontrollarbeidet- eller dersom dere ønsker eller har behov for tilgang til Kontrollportalen.

Informasjon om øvrig gjenstående kontrollarbeid:
-UK UTF Bygningsfysikk er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlige foretak og estimert tidspunkt for oppstart av arbeidet.

Infomail 8A - Informasjon til ansvarlig utførende foretak i forkant av gjennomføring av UK UTF Bygningsfysikk

Hei, og god .........

Du er registrert som ansvarlig utførende for UTF Bygningsfysikk i byggesaksprosess for behandling i Kontrollportalen, og er på denne bakgrunn gitt tilgang med følgende logindata;

Link: http://kontrollportalen.no/kontroll/ 
Brukernavn: Din e-postadresse
Passord: Dine initialer i små bokstaver (Passordet endrer du enkelt selv etter innlogging)

I kontrollportalen vil du enkelt kunne følge innhold, omfang og fremdrift i prosessen samt få tilgang til- og ta del i aktuell dokumentasjon og kommunikasjon.

For at vi skal kunne komme igang med kontrollarbeidet har vi behov for oversendelse av;
- Produksjonsunderlag for arbeidet
- Systemdokumentasjon som dokumenterer gjennomført kvalitetssikringsarbeid
- Produktdatablad for diff.sperre, vindsperre, sluk, slukmansjett og membran
- Rapport fra tetthetskontroll
- Rapport fra innregulering av luftmengder
- Informasjon om godt tidspunkt for gjennomføring av byggeplassinspeksjon- med minst 14 dagers varsel


Ta gjerne kontakt på tlfnr.: 41040853 dersom du har spørsmål eller behov for veiledning.


Infomail 8B - Informasjon til ansvarlig søker og ansvarlig utførende foretak etter gjennomført UK UTF Bygningsfysikk

Hei, og god .........
 
UK UTF Bygningsfysikk er nå gjennomført.
Alle UK- arbeider for tiltaket er nå gjennomført.

Det kan på bakgrunn av gjennomført kontroll ikke ses at det foreligger åpne avvik fra plan- og bygningslovens tekniske forskriftskrav- eller saksbehandlingsforskriftens kvalitetssikringskrav.

Kontrollportalen er oppdatert med detaljert sjekkliste for det utførte kontrollarbeidet og tilhørende nødvendig søknadsdokumentasjon. Sistnevnte finnes for ordens skyld også vedlagt.

For at Helhetskontroll skal kunne utvikle seg videre i positiv retning oppfordres oppdragsgiver til å gi oss en oppdragsevaluering. Dette kan gjøres i Kontrollportalen hvor det i Oppdraget er publisert skjematur for "Oppdragsgivers oppdragsevaluering".

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom dere har spørsmål om kontrollarbeidet- eller dersom dere ønsker eller har behov for tilgang til Kontrollportalen.

Infomail 9 - Oversendelse av ARE, PUK, KE etter gjennomført uavhengig kontroll i tiltaket

Hei, og god .........
 
Vedlagt finnes for ordens skyld ansvarsrettserklæring, endelig versjon av plan for uavhengig kontroll og kontrollerklæring fra Helhetskontroll.

Kontrollportalen er oppdatert med sjekklister og annen underlagsdokumentasjon tilknyttet arbeidet.

Vi takker for samarbeidet, og ønsker lykke til videre med avslutningen av prosjektet.


Infomail PRO Oppstart - Anmodning om oversendelse av kontrolldokumentasjon

Hei,
 
Vi er informert om at dere har erklært offentligrettslig ansvar for gjennomføring av PRO xxxxxxxx i tiltaket- og hvor Helhetskontroll AS er engasjert som uavhengig kontrollør.
 
Det bes på denne bakgrunn om at;
- Prosjekteringsdokumentasjon, med identifisering av krav og verifisering av løsninger
- Produksjonsunderlag
- Instruks for prosjekterings- og kvalitetssikringsarbeidet
- Dokumentasjon på utført kvalitetssikringsarbeid (Sjekkliste el.)
blir oversendt oss for kontroll så fort dette foreligger klart.
 
Det presiseres at UK PRO- arbeidet må være gjennomført før løsningene kan legges til grunn for gjennomføring på byggeplassen. 
 
Kontrollarbeidet vil bli gjennomført i "Kontrollportalen" og du er på bakgrunn av din rolle gitt tilgang med følgende logindata;
Link: http://kontrollportalen.no/kontroll/
Brukernavn: Din e-postadresse
Passord: Dine initialer i små bokstaver (Passordet endrer du enkelt selv etter innlogging)
 
I kontrollportalen vil du/dere enkelt kunne følge innhold, omfang og fremdrift i kontrollprosessen samt få tilgang til- og ta del i aktuell dokumentasjon og kommunikasjon. Det presiseres at bruk av kontrollportalen er helt frivillig, og således at all kommunikasjon med oss om ønskelig i stedet kan foregå pr. epost.
 
Vi avventer oversendelse av ovennevnte dokumentasjon.


Infomail UTF Oppstart - Anmodning om oversendelse av kontrolldokumentasjon

Hei,
 
Vi er informert om at dere har erklært offentligrettslig ansvar for gjennomføring av UTF XXXXXXXXX i tiltaket- og hvor Helhetskontroll AS er engasjert som uavhengig kontrollør.
 
Det bes på denne bakgrunn om at;
- Fremdriftsplan for arbeidet
- Produksjonsunderlag
- Instruks for gjennomførings- og kvalitetssikringsarbeidet
- Dokumentasjon på utført kvalitetssikringsarbeid (Sjekkliste et.)
blir oversendt oss for kontroll så fort dette foreligger klart.

Vi vil basert på ovenstående dokumentasjon gjennomføre løpende stikkprøvekontroll.
 
Kontrollarbeidet vil bli gjennomført i "Kontrollportalen" og du er på bakgrunn av din rolle gitt tilgang med følgende logindata;
Link: http://kontrollportalen.no/kontroll/
Brukernavn: Din e-postadresse
Passord: Dine initialer i små bokstaver (Passordet endrer du enkelt selv etter innlogging)
 
I kontrollportalen vil du/dere enkelt kunne følge innhold, omfang og fremdrift i kontrollprosessen samt få tilgang til- og ta del i aktuell dokumentasjon og kommunikasjon. Kontrollportalen har dessuten en tilhørende telefonapplikasjon som gjør det enkelt å fotodokumentere arbeid i utførelsesfasen. Det presiseres at bruk av kontrollportalen er helt frivillig, og således at all kommunikasjon med oss om ønskelig i stedet kan foregå pr. epost.
 
Vi avventer oversendelse av ovennevnte dokumentasjon, og da innledningsvis fremdriftsplan for arbeidet.