Kontrollportalen Maler


Ansvarlig søker
Oppslagstavlen

Off. saksnr:XXXXXXXXXXX
Eget ordrenr:XXXXXXX
Kundenummer:XXXXXX
Kravsreferanse: TEK17
Gjennomføringsansvarlig, xxxxxxxxxxxx
Oppdragsansvarlig: Svein Roar Holt
 
Oppdragsstatus: 
Kort redegjørelse mht. gjeldende status og hva som er neste milepæl. Hensikten er at andre enn deg selv skal kunne se hvor saken står- og hva som skjer videre.
 
 
Oppdragshistorikk:
- Oppdraget avsluttet med arkivering og sluttfakturering den xx.xx.xx
- Vedtak om ferdigattest ble mottatt den xx.xx.xxxx
- Søknad om ferdigattest er planlagt innsendt den xx.xx.xx- og ble innsendt den xx.xx.xx
- Vedtak om BT 1/1 ble mottatt den xx.xx.xxxx
- Søknad om BT 1/1 er planlagt innsendt den xx.xx.xx- og ble innsendt den xx.xx.xx
- Vedtak om endring av tillatelse ble mottatt den xx.xx.xxxx
- Søknad om endring av tillatelse er planlagt innsendt den xx.xx.xx- og ble innsendt den xx.xx.xx
- Beslutning om endring ble fattet av tiltakshaver den xx.xx.xxxx
- Vedtak om IG 1/1 ble mottatt den xx.xx.xxxx
- Søknad om IG 1/1 er planlagt innsendt den xx.xx.xx- og ble innsendt den xx.xx.xx
- Vedtak om rammetillatelse ble mottatt den xx.xx.xxxx
- Søknad om rammetillatelse er planlagt innsendt den xx.xx.xx- og ble innsendt den xx.xx.xx
- Nabovarsling er planlagt utsendt den xx.xx.xx- og ble innsendt den xx.xx.xx
- Oppstartsmøte ble avholdt den xx.xx.xx
- Oppdraget ble igangsatt den xx.xx.xx
- Oppdragsavtale ble inngått den xx.xx.xx
 
Oppdragsbeskrivelse:
Kort redegjørelse for det søknadspliktige tiltaket og den planlagte søknadsprosessen. Hensikten er at andre enn deg selv skal kunne forstå hva saken omfatter- og hvilken prosess som er planlagt.

Gjennomføringsansvarliges notater: 
   
Uavhengig kontroll 
Oppslagstavlen

Off. saksnr:XXXXXXXXXXX
Eget ordrenr:XXXXXXX
Kundenummer:XXXXXX
Kravsreferanse: TEK17
Gjennomføringsansvarlig, Svein Roar Holt
Oppdragsansvarlig: Svein Roar Holt

Oppdragsstatus: 
Kort redegjørelse mht. gjeldende status og hva som er neste milepæl. Hensikten er at andre enn deg selv skal kunne se hvor saken står- og hva som skjer videre.

Oppdragshistorikk: 
- Oppdraget avsluttet med arkivering og sluttfakturering den xx.xx.xx
- Endelig PUK for tiltaket ble utstedt den xx.xx.xxxx
- KE for UK UTF Bygningsfysikk ble utstedt den xx.xx.xx
- UK UTF Bygningsfysikk ble avsluttet den xx.xx.xx
- UK UTF Bygningsfysikk ble igangsatt den xx.xx.xx
- KE for UK UTF Konstruksjonssikkerhet ble utstedt den xx.xx.xx
- UK UTF Konstruksjonssikkerhet ble avsluttet den xx.xx.xx
- UK UTF Konstruksjonssikkerhet ble igangsatt den xx.xx.xx
- KE for UK UTF Geoteknikk ble utstedt den xx.xx.xx
- UK UTF Geoteknikk ble avsluttet den xx.xx.xx
- UK UTF Geoteknikk ble igangsatt den xx.xx.xx
- KE for UK PRO Bygningsfysikk ble utstedt den xx.xx.xx
- UK PRO Bygningsfysikk ble avsluttet den xx.xx.xx
- UK PRO Bygningsfysikk ble igangsatt den xx.xx.xx 
- KE for UK PRO Konstruksjonssikkerhet ble utstedt den xx.xx.xx
- UK PRO Konstruksjonssikkerhet ble avsluttet den xx.xx.xx
- UK PRO Konstruksjonssikkerhet ble igangsatt den xx.xx.xx 
- KE for UK PRO Geoteknikk ble utstedt den xx.xx.xx
- UK PRO Geoteknikk ble avsluttet den xx.xx.xx
- UK PRO Geoteknikk ble igangsatt den xx.xx.xx 
- KE for UK PRO Brann ble utstedt den xx.xx.xx
- UK PRO Brann ble avsluttet den xx.xx.xx
- UK PRO Brann ble igangsatt den xx.xx.xx 
- ARE og PUKv1 ble utstedt den xx.xx.xx
- Alle nødvendige sjekklister ble etablert den xx.xx.xx
- Oppstartsmøte ble avholdt den xx.xx.xx
- Oppdraget ble igangsatt den xx.xx.xx
- Oppdragsavtale ble inngått den xx.xx.xx

Oppdragsbeskrivelse:
Kort redegjørelse for det tiltaket og den planlagte kontrollprosessen. Hensikten er at andre enn deg selv skal kunne forstå hva saken omfatter- og hvilken prosess som er planlagt.

Kontaktinformasjon: 
TH, Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
SØK, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
PRO, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
PRO, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
PRO, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
PRO, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
UTF, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
UTF, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
UTF, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
UTF, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx
UTF, Rolle Navn Firma AS mailadresse  Tlf: xxxxxxxxx


Info etter gjennomført UK PRO Brann
Hei, og god .........

UK PRO Brannteknikk er nå gjennomført uten at det er detektert avvik fra plan- og bygningslovens tekniske forskriftskrav- eller saksbehandlingsforskriftens kvalitetssikringskrav. Brannkonseptet med tilhørende tegninger fremstår som godt egnet for videre brannteknisk detaljprosjektering. Kontrollportalen er oppdatert med detaljert sjekkliste for det utførte kontrollarbeidet og tilhørende nødvendig søknadsdokumentasjon. Sistnevnte finnes for ordens skyld også vedlagt.

Informasjon om øvrig gjenstående kontrollarbeid:
-UK PRO Geoteknikk er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon samt oversendelse av prosjekterings- og systemdokumentasjon for å kunne igangsette dette arbeidet.
-UK PRO Konstruksjonssikkerhet er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon samt oversendelse av prosjekterings- og systemdokumentasjon for å kunne igangsette dette arbeidet.
-UK PRO Bygningsfysikk er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlige foretak samt oversendelse av prosjekterings- og systemdokumentasjon for å kunne igangsette dette arbeidet.
-UK UTF Konstruksjonssikkerhet er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlige foretak og estimert tidspunkt for oppstart av arbeidet.
-UK UTF Bygningsfysikk er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlige foretak og estimert tidspunkt for oppstart av arbeidet.

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom dere har spørsmål om kontrollarbeidet- eller dersom dere ønsker eller har behov for tilgang til Kontrollportalen.


Info etter gjennomført UK PRO Geoteknikk
Hei, og god .........

UK PRO Geoteknikk er nå gjennomført uten at det er detektert avvik fra plan- og bygningslovens tekniske forskriftskrav- eller saksbehandlingsforskriftens kvalitetssikringskrav. Kontrollportalen er oppdatert med detaljert sjekkliste for det utførte kontrollarbeidet og tilhørende nødvendig søknadsdokumentasjon. Sistnevnte finnes for ordens skyld også vedlagt.

Informasjon om det videre kontrollarbeidet innenfor UK UTF Geoteknikk:
-Det bes om at vi blir varslet ca. 14 dager før fundamenteringsarbeidet blir igangsatt. Dette for nødvendig inngåelse av avtale om byggeplassinspeksjon eller alternativt oversendelse av fotodokumentasjon.
-Vi vil som del av kontrollarbeidet ha behov for systemdokumentasjon fra ansvarlige foretak innenfor anvarsområdet UTF Geoteknikk. Det bes derfor om oversendelse av kontaktinformasjon til ansvarlige foretak for anvarsområdet UTF Geoteknikk.

Etterspurt informasjon og underlagsdokumentasjon kan eventuelt formidles direkte i Kontrollportalen. Der finnes også muligheter for nedlastning av tlf.applikasjon for enkel håndtering av fotodokumentasjon.

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom dere har spørsmål om kontrollarbeidet- eller dersom dere ønsker eller har behov for tilgang til Kontrollportalen.

Informasjon om øvrig gjenstående kontrollarbeid:
-UK PRO Konstruksjonssikkerhet er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon samt oversendelse av prosjekterings- og systemdokumentasjon for å kunne igangsette dette arbeidet.
-UK PRO Bygningsfysikk er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlige foretak samt oversendelse av prosjekterings- og systemdokumentasjon for å kunne igangsette dette arbeidet.
-UK UTF Konstruksjonssikkerhet er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlige foretak og estimert tidspunkt for oppstart av arbeidet.
-UK UTF Bygningsfysikk er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlige foretak og estimert tidspunkt for oppstart av arbeidet.


Info etter gjennomført UK PRO Konstruksjon
Hei, og god .........

UK PRO Konstruksjonssikkerhet er nå gjennomført uten at det er detektert avvik fra plan- og bygningslovens tekniske forskriftskrav- eller saksbehandlingsforskriftens kvalitetssikringskrav. Kontrollportalen er oppdatert med detaljert sjekkliste for det utførte kontrollarbeidet og tilhørende nødvendig søknadsdokumentasjon. Sistnevnte finnes for ordens skyld også vedlagt.

Informasjon om det videre kontrollarbeidet innenfor UK UTF Konstruksjonssikkerhet:
-Det bes om at vi blir varslet ca. 14 dager før fundamenteringsarbeidet blir igangsatt. Dette for nødvendig inngåelse av avtale om byggeplassinspeksjon eller alternativt oversendelse av fotodokumentasjon.
-Vi vil som del av kontrollarbeidet ha behov for systemdokumentasjon fra ansvarlige foretak innenfor anvarsområdet UTF Konstruksjonssikkerhet. Det bes derfor om oversendelse av kontaktinformasjon til ansvarlige foretak for anvarsområdet UTF Konstruksjonssikkerhet.

Etterspurt informasjon og underlagsdokumentasjon kan eventuelt formidles direkte i Kontrollportalen. Der finnes også muligheter for nedlastning av tlf.applikasjon for enkel håndtering av fotodokumentasjon.

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom dere har spørsmål om kontrollarbeidet- eller dersom dere ønsker eller har behov for tilgang til Kontrollportalen.

Informasjon om øvrig gjenstående kontrollarbeid:
-UK PRO Bygningsfysikk er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlige foretak samt oversendelse av prosjekterings- og systemdokumentasjon for å kunne igangsette dette arbeidet.
-UK UTF Geoteknikk er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlige foretak og estimert tidspunkt for oppstart av arbeidet.
-UK UTF Konstruksjonssikkerhet er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlige foretak og estimert tidspunkt for oppstart av arbeidet.
-UK UTF Bygningsfysikk er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlige foretak og estimert tidspunkt for oppstart av arbeidet.


Info etter gjennomført UK PRO Bygningsfysikk
Hei, og god .........

UK PRO Bygningsfysikk er nå gjennomført uten at det er detektert avvik fra plan- og bygningslovens tekniske forskriftskrav- eller saksbehandlingsforskriftens kvalitetssikringskrav. Kontrollportalen er oppdatert med detaljert sjekkliste for det utførte kontrollarbeidet og tilhørende nødvendig søknadsdokumentasjon. Sistnevnte finnes for ordens skyld også vedlagt.

Informasjon om det videre kontrollarbeidet innenfor UK UTF Bygningsfysikk:
-Det bes om at vi blir varslet ca. 14 dager før arbeider med klimaskall og våtrom blir igangsatt. Dette for nødvendig inngåelse av avtale om byggeplassinspeksjon eller alternativt oversendelse av fotodokumentasjon.
-Vi vil som del av kontrollarbeidet ha behov for systemdokumentasjon fra ansvarlige foretak innenfor anvarsområdet UTF Bygningsfysikk. Det bes derfor om oversendelse av kontaktinformasjon til ansvarlige foretak for anvarsområdet UTF Bygningsfysikk.

Etterspurt informasjon og underlagsdokumentasjon kan eventuelt formidles direkte i Kontrollportalen. Der finnes også muligheter for nedlastning av tlf.applikasjon for enkel håndtering av fotodokumentasjon.

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom dere har spørsmål om kontrollarbeidet- eller dersom dere ønsker eller har behov for tilgang til Kontrollportalen.

Informasjon om øvrig gjenstående kontrollarbeid:
-UK UTF Geoteknikk er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlige foretak og estimert tidspunkt for oppstart av arbeidet.
-UK UTF Konstruksjonssikkerhet er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlige foretak og estimert tidspunkt for oppstart av arbeidet.Info etter gjennomført UK UTF Geoteknikk

Hei, og god .........
 
UK UTF Geoteknikk er nå gjennomført.

Det kan på bakgrunn av gjennomført kontroll ikke ses at det foreligger åpne avvik fra plan- og bygningslovens tekniske forskriftskrav- eller saksbehandlingsforskriftens kvalitetssikringskrav.

Kontrollportalen er oppdatert med detaljert sjekkliste for det utførte kontrollarbeidet og tilhørende nødvendig søknadsdokumentasjon. Sistnevnte finnes for ordens skyld også vedlagt.

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom dere har spørsmål om kontrollarbeidet- eller dersom dere ønsker eller har behov for tilgang til Kontrollportalen.

Informasjon om øvrig gjenstående kontrollarbeid:
-UK UTF Konstruksjonssikkerhet er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlige foretak og estimert tidspunkt for oppstart av arbeidet.
-UK UTF Bygningsfysikk er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlige foretak og estimert tidspunkt for oppstart av arbeidet.

 
Info etter gjennomført UK UTF Konstruksjon

Hei, og god .........
 
UK UTF Konstruksjonssikkerhet er nå gjennomført.

Det kan på bakgrunn av gjennomført kontroll ikke ses at det foreligger åpne avvik fra plan- og bygningslovens tekniske forskriftskrav- eller saksbehandlingsforskriftens kvalitetssikringskrav.

Kontrollportalen er oppdatert med detaljert sjekkliste for det utførte kontrollarbeidet og tilhørende nødvendig søknadsdokumentasjon. Sistnevnte finnes for ordens skyld også vedlagt.

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom dere har spørsmål om kontrollarbeidet- eller dersom dere ønsker eller har behov for tilgang til Kontrollportalen.

Informasjon om øvrig gjenstående kontrollarbeid:
-UK UTF Bygningsfysikk er ikke enda igangsatt. Her har vi behov for kontaktinformasjon til ansvarlige foretak og estimert tidspunkt for oppstart av arbeidet.

Info etter gjennomført UK PRO UTF Alle

Hei, og god .........
 
Alle UK- arbeider for tiltaket er nå gjennomført.

Det kan på bakgrunn av gjennomført kontroll ikke ses at det foreligger åpne avvik fra plan- og bygningslovens tekniske forskriftskrav- eller saksbehandlingsforskriftens kvalitetssikringskrav.

Kontrollportalen er oppdatert med detaljert sjekkliste for det utførte kontrollarbeidet og tilhørende nødvendig søknadsdokumentasjon. Sistnevnte finnes for ordens skyld også vedlagt.

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom dere har spørsmål om kontrollarbeidet- eller dersom dere ønsker eller har behov for tilgang til Kontrollportalen.


 
   
E-post med info og logindata til KP Hei,

Du er registrert som aktør ifm. gjennomføring av byggesaksprosess for behandling i Kontrollportalen, og er på denne bakgrunn tilgang med følgende logindata;

Link: http://kontrollportalen.no/kontroll/ 
Brukernavn: Din e-postadresse
Passord: Dine initialer i små bokstaver (Passordet endrer du enkelt selv etter innlogging)

I kontrollportalen vil du enkelt kunne følge innhold, omfang og fremdrift i prosessen samt få tilgang til- og ta del i aktuell dokumentasjon og kommunikasjon.

Ta gjerne kontakt på tlfnr.: 41040853 dersom du har spørsmål eller behov for veiledning.
   
       
       
       
       
       


 


Påminnelsesmail

Hei,

Jeg minner, som del av rutinemessig oppfølging, om at UK PRO Konstruksjonssikkerhet og Bygningsfysikk ikke er igangsatt, og at jeg behøver oversendelse av nødvendig kontrolldokumentasjon for at dette skal kunne finne sted. Gi meg gjerne beskjed om når dette kan forventes.
Oversendelsesmail før kontroll

Hei,

Vi er informert om at du er rett kontaktperson for ansvarlig PRO/UTF XXXXXXX for tiltaket XXXXXX.

PRO
Vi lurer på den bakgrunn på når nødvendig kontrolldokumentasjon kan forventes å foreligge klart for kontroll?

Vi minner om at vi vil ha behov for følgende underlagsdokumentasjon:
- Instruks for kvalitetssikring av prosjekteringsarbeidet
- Sjekkliste el. Tilsvarende som dokumenterer at prosjekteringsarbeidet er kvalitetssikret jf. instruks
- Prosjekteringsdokumentasjon, med identifikasjon av gjeldende tekniske myndighetskrav, verifisering av de valgte løsninger, og redegjørelse for valgte løsninger

Det er fint om dette kan oversendes undertegnede pr. epost så snart dette foreligger klart for kontroll


UTF

Vi ønsker i den anledning deres tilbakemelding ift. et godt tidspunkt for gjennomføring av kontrollarbeidet?

Vi minner om at vi på kontrolltidspunktet har behov for å kunne få tilgang til følgende underlagsdokumentasjon:
- Instruks for kvalitetssikring av arbeidet
- Sjekkliste el. tilsvarende som dokumenterer at arbeidet er kvalitetssikret jf. instruks
- Utførelsesgrunnlaget herunder releante produktdatablader
- Vi trenger dessuten å få oversendt rapport etter tetthetsmåling samt innregulering av ventilasjonsanlegget 

Oversendelsesmail etter ferdigstillelse av PRO kontroll

Hei,

Da har jeg fått gjennomført UK PRO XXXXXXX- uten deteksjon av avvik utover følgende;
- XXXXXX
- XXXXXX
Disse forhold forutsettes implementert/rettet i prosjekteringsdokumentasjonen/brannkonseptet før detaljprosjektering igangsettes, og disse forholdene er på denne bakgrunn kategorisert som lukkede avvik.

For øvrig fremstår konseptet som godt egnet for detaljprosjektering.

Vi har ikke funnet grunnlag for å stille spørsmålstegn ved ansvarlig prosjekterendes analyser- og konklusjoner i disse, og konkluderer følgelig med at løsningene er verifisert som forskriftsmessige. Kontrollerklæring vil således bli utstedt og oversendt ansvarlig søker på dette grunnlag.

Ved eventuelle endringer i prosjekteringsdokumentasjonen/brannkonseptet bes det om at dette forelegges oss for kontroll. 

 

Ved innlogging i Kontrollportalen vil du/dere kunne se omfanget og innholdet i kontrollarbeidet, og eventuelt knytte kommentarer til dette.
 

Oversendelsesmail etter ferdigstillelse av UTF kontroll

Hei,

Da har jeg fått gjennomført UK UTF XXXXXXX- uten deteksjon av avvik utover følgende;
- XXXXXX
- XXXXXX
Disse forhold forutsettes at blir rettet, og det bes om at fotodokumentasjon på dette blir oversendt så fort dette har funnet sted.


Ved innlogging i Kontrollportalen vil du/dere kunne se omfanget og innholdet i kontrollarbeidet, og eventuelt knytte kommentarer til dette.