Kjøp, salg og leie av eiendom
 

 


- Finn Eiendomsmegler
- Råd ved kjøp av bolig
- Råd ved salg av bolig
- Boligprisstatistikk


- Finn Takstmann
- Boligtaksering
- Næringstaksering
- Skadetaksering og skjønn
- Landbrukstaksering
- EL Taksering
- Forbrukerinformasjon


- Finn takstmann
- Aktuelt
- Boligplanlegger
- Hva er boligen verdt?
- Hva er fritidsboligen verdt?

-Søk lån til bolig
-Søk boligforsikring
-Søk innboforsikring
-Søk strømleverandør

- Gode råd ved salg av bolig
- Gode råd ved kjøp av bolig
- Eierskifteforsikring?
- Forsinkelse fra selgers side
- Kjøpers plikter
- Viktige frister
- Mangler ved eiendommen
- Hvilken lov gjelder
- Selge bolig selv


 
- Kjøp og salg av bolig
- Valg av takstmann
- Valg av eiendomsmegler
- Mangler på ny bolig
- Mangler på brukt bolig
- Klagemuligheter
- Selge bolig selv 


- Hva regnes som realisasjon
- Skattefri gevinst/ bolig
- Skattefri gevinst/ fritidsbolig
- Gevinst/tap ved salg av eiendom
- Salg av eiendom etter arv/gave
- Skatt ved salg av tomt
- Annet

- Avhendingsloven
- Borettslagsloven
- Bustadoppføringsloven
- Husleieloven
- Eiendomsmeglingsloven
- Eierseksjonsloven
- Konsesjonsloven
- Matrikkelloven
- Matrikkelblanketter
- Naboloven
- Odelsloven
- Plan- og bygningsloven
- Byggesaksblanketter
- Sameigeloven
- Tinglysingsloven
- Tinglysingsblanketter
- Tomtefesteloven

- Sameier (Artikkel)
- Kjøp og salg (Artikkel)
- Husleieloven (Artikkel)
- Borettslagsretten (Artikkel)
- Ekspropriasjon (Artikkel)
- Odelsretten (Artikkel)
- Tomtefeste (Artikkel)


- Boliginformasjon
- Finn billigste boliglån
- Finn billigste fastrentelån
- Bør du refinanisere lånet?
- Investere i utleiebolig?
- Utleie i egen bolig
 
 


- Boliger til salgs
- Nye boliger til salgs
- Boligtomt til salgs
- Søk etter ferdighus
- Boliger til leie
- Bolig ønskes leid
- Hybel og rom i fellsskap
- Fritidsbolig til salgs
- Fritidsbolig til salgs (Utland)
- Fritidsboligtomt til salgs
- Søk etter ferdighytter
- Fritidsbolig til leie
- Næringstomt til salgs
- Næringseiendom til salgs
- Næringsareal til leie
- Til salgs i ditt område?
- Snittprisen i ditt område?
- Hva betalte tidligere eiere?


Eiendomsmeglere
- Akershus Eiendom
- Aktiv
- Arealpartner
- Buskerud Næringsmegling
- Colliers International
- DNB Eiendom
- Eie

- Eiendomsmegler 1
- Estate
- Fast Eiendomspartner
- Fortuna Megling
- Foss & co
- Garanti
- HOME
- IHUS
- Malling & co
- Meglergaarden
- Møre Eiendomsmegling
- NAI FirstPartners
- NarvikMeglern
- NEWSEC
- Nord-Megler
- Notar
- NæringsEiendom
- Næringsmegler 1
- OBOS
- Privatmegleren
- PROA Eiendomsmegling
- Real Næringsmegling
- Realist Næringsmegling
- Z-Eiendom

    
Plan- og byggesaksrelatert DD

Ved salg av eiendom:
Vi verifiserer og dokumenterer at eiendommen imøtekommer gjeldende plan- og byggesaksrelaterte myndighetskrav, eller gir deg oversikt over foreliggende avvik/ mangler. Dette for at du som selger, før salg, skal få anledning til å gjøre nødvendig retting, og/ eller på dette grunnlag skal kunne optimalisere markedsføringen av salgsobjektet. 

Ved kjøp av eiendom:
Vi verifiserer og dokumenterer at eiendommen imøtekommer gjeldende plan- og byggesaksrelaterte myndighetskrav, eller gir deg oversikt over foreliggende avvik/ mangler. Dette for at du som kjøper skal ha best mulig grunnlag til å fatte beslutning om eventuelt kjøp av eiendommen, og/ eller til å kunne "prute"- eller kreve avkortning på prisen.

Vår erfaring er at ingen eiendommer er 100% i samsvar med gjeldende myndighetskrav, og at mange har store avvik. OPAK kan gi deg en garanti for at ditt salg/ kjøp ikke blir gjenstand for overaskelser og kostnader i denne anledning.

Mer informasjon og kontaktinformasjon finner du her.


Vår erfaring er at denne tjenesten er like aktuell for eneboliger som for bygårder og forretningsbygg mv. Tør du la være?
             

Nyttig,  Bolig og fritidseiendom
- Leiekontrakt for bolig
- Leiekontrakt for fritidsbolig
- Leieavtale for p-plass

- Varmepumpekalkulator
- Energimerk din bolig

  Nyttig, Næringseiendom
- Leieavtale næringsareal
- Leieavtale for p-plass
- Energimerk ditt næringsbygg

 
 

Nyttige artikler
- Bruk av single purpose selskap ved salg av eiendom
- Om enegrimerking og energiattester

 

  Andre nyttige lenker:
- Avtale om håndverkertjenester